home

Welkom op Oldworld.nl

Opmerkelijk Azteken-graf in Mexico

AMSTERDAM - MEXICO-STAD - Mexicaanse archeologen hebben in het Azteekse Templo Mayor-complex in het historische centrum van Mexico-Stad een opmerkelijk graf ontdekt.

In het graf ligt het skelet van een jonge vrouw, omringd door stapels menselijke botten.

Het is voor het eerst dat een dergelijk graf is gevonden, zei het Nationale Instituut voor Antropologie en Geschiedenis.

De Azteken stonden niet bekend om grote mensenoffers of het herbegraven van botten, wat in andere culturen wel gebeurde ter begeleiding in het hiernamaals van een overleden lid van de heersende klasse.

Mensenoffers

Het instituut acht het onwaarschijnlijk dat er sprake was van mensenoffers. Hoewel sommige borstbenen en wervels door een scherp voorwerp lijken beschadigd lagen de botten te verspreid om te concluderen dat hun dragers ter plekke zijn geofferd.

De botten lijken naar soort te zijn opeengestapeld. Op één hoop troffen de onderzoekers de schedels van zeven volwassenen en drie kinderen aan. Op een andere stapel lagen vooral dijbenen en weer een andere bevatte vooral ribben.

Herbegraven

Van andere culturen in het Midden-Amerika van vóór de Spaanse conquistadores was bekend dat botten als onderdeel van voorvaderverering werden herbegraven, maar bij de Azteken werd dit tot dusverre niet aangetroffen.

Toch lijkt het er wel degelijk op dat de botten in het blootgelegde graf eerder elders lagen begraven, maar met opzet bij het lichaam van de overleden jonge vrouw zijn gelegd, zei fysische antropoloog Perla Ruiz.

Het graf werd op een diepte van vijf meter gevonden, naast restanten van een mogelijke heilige boom. De onderzoekers denken dat het graf dateert uit de jaren 1481 tot en met 1486.

Bron: Nu.nl van 08-08-2012


Eén op de zeven mensen gelooft het einde wereld nog mee te maken

Volgens de Maya-kalender zitten we komend weekend nog vijf maanden verwijderd van wat volgens aanhangers van dit soort denkbeelden het einde van onze wereld zal zijn. In opdracht van het persbureau Reuters is er bij duizenden mensen in 21 landen een grote, statistisch onderbouwde enquête gehouden over hoe we daar tegenover staan. De resultaten zijn opmerkelijk. Zo gelooft 14 procent van de wereldbevolking dat ze het het einde van onze wereld nog gaat beleven tijdens hun leven. Aanhangers van zogemaande eschatologische theorieën gaan ervan uit dat op 21 of 23 december 2012 een apocalyptisch einde komt aan de nu bekende wereld.

Op internet wemelt het van de websites met onheilspellende teksten over dit onderwerp, en sommige mensen maken zelfs hun spaargeld op 'omdat je er na 2012 toch niets meer aan hebt'. Een wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is er niet. Volgens de meeste Mayadeskundigen is op zijn minst sprake van een verkeerde interpretatie van de Maya-religie.

21 december 2012

Twee procent van de wereldbevolking is er volledig van overtuigd dat de wereld eindigt op 21 december 2012 en zegt begonnen te zijn met daar naar te handelen. Nog eens 8 procent van de wereldbevolking is er 'behoorlijk' van overtuigd. Acht procent geeft toe er ongeveer dagelijks van wakker te liggen. 92 procent van de wereldbevolking gelooft niet dat het zo'n vaart zal lopen; maar ook daar denkt 12 procent van dat het 'toch niet 100 procent zeker is'.

De Chinezen blijken de grootste 'believers' te zijn: 20 procent van hen is overtuigd zijn of haar laatste half jaar in te gaan. Ook flink wat Turken (13 procent), Russen (13 procent), Mexicanen (13 procent), Zuid-Koreanen (13 procent) en Japanners (13 procent) zien het zo.

12 procent van de Amerikanen, Argentijnen, Hongaren en Polen denkt ook dat we eind december collectief het licht uitdoen. 11 procent van de Zweden ziet een Ragnarok zich voltrekken, en voor 10 procent van de Spanjaarden en Fransen is het vlak voor Kerstmis ook gedaan. De Indonesiërs en de Duitsers geloven het minst in zo'n doomsdagscenario: 'slechts' 4 procent van hen.

Voor alle duidelijkheid, het gaat om een zogenaamde 'gewogen' enquête, bij mensen tussen 16 en 64, niet lukraak, maar bij ongeveer duizend mensen per land die demografisch representatief zijn zoald dat dan heet. De foutenmarge bedraagt 3,1 procent.

Vergeet de Maya's, wat als we verder kijken?

Los van de Maya-kalendertheorie, werd er nog, en wellicht een veel interessantere vraag gesteld aan de deelnemers. Namelijk: ziet u de wereld eindigen tijdens uw leven? Die vraag is uiteraard veelzijdiger, ze staat los van een pseudo-wetenschappelijk verhaal en de antwoorden reflecteren onder meer hoe we tegenover echte bedreigingen voor onze wereld staan.

Nu blijkt dat 14 procent van de wereldbevolking overtuigd is het einde van de mensheid nog te zullen meemaken. Dat is één op de zeven aardbewoners. Bovendien is 'slechts' 66 procent er 100 procent van overtuigd dat dat niet het geval zal zijn. De Amerikanen en Turken, waar 22 procent gelooft het einde nog mee te maken, zien de zaken het somberst in. De Zuid-Afrikanen, Argentijnen, Mexicanen en Indonesiërs (allemaal 19 procent) hebben ook niet echt de beste vooruitzichten op de toekomst.

Hoe gaat de wereld eindigen?

Vraag is dan hoe? Daar geeft deze studie geen antwoord op, maar een aantal andere hebben al wel in kaart gebracht wat we als de grootste bedreigingen ervaren voor een einde van onze beschaving. En dit zijn, in volgorde, de tien waar we het meest voor vrezen:

  1. Nucleaire holocaust
  2. Pandemie, bio-terrorisme
  3. Genetische manipulatie,
  4. Uitbarsting supervulkaan
  5. Inslag asteroïde
  6. Global warming
  7. Technologie, robots en computers nemen de macht over
  8. Omkering van aardmagnetisch veld
  9. Overbevolking
  10. Invasie van buitenaardse wezens

Bron: AD van 18-07-2012


De mafste overheidsbaan in Engeland: ufo-ambtenaar

Groot-Brittannië heeft een aantal documenten vrijgegeven over officiële regeringscommunicatie rond ufo's. Daaruit blijkt dat er tijdens de regeerperiode van Tony Blair ufo-ambtenaren aan het werk waren.

De Britse National Archives gaven 25 documenten vrij, met daarin onder meer een 'uitvoerige briefing over de ufo-politiek van toenmalig eerste minister Tony Blair' en een werkbeschrijving voor de betrekking van ufo-ambtenaar, gedoopt als 'de mafste baan in Whitehall'. Whitehall is de verzamelnaam voor de Britse openbare diensten, aldus News.com.au.

Ufodesk

Volgens een voormalige werknemer aan de ufodesk, die in 2009 weer gesloten werd, leek het bureau op geen enkele manier op de tv-serie X-Files, waarin topsecret-teams met wetenschappelijke experts het hele land doorkruisen.

De dagelijkse taken bestonden uit briefings over de positie van Defensie over ufo's, onderzoek naar ufo's, behandelen van verzoeken die het recht op informatie claimden en de omgang met 'ufologen'.

Gevallen werden onderzocht van een politieagent die beweerde een ufo gezien te hebben bij voetbalclub Chelsea. En van iemand die beweerde bij een ontmoeting met een ufo in Lincolnshire bezoek te hebben gehad van drie mannen in het zwart.

Ook moest in 1995 van Defensie de vraag onderzocht worden waarom aliens eventueel de Aarde zouden bezoeken. Volgens de ambtenaar van dienst zou zo'n bezoek een militaire verkenning kunnen zijn, een wetenschappelijke basis hebben of een toeristische motivatie kennen.

De vrijgave van de bewuste documenten kwam er op verzoek van David Clarke, auteur van het boek The UFO Files.

Bron: Algemeen Dagblad 12-07-2012


CIA-agent: Wel degelijk buitenaardse lijken bij Roswell

Op 8 juli 1947 bracht de krant Roswell Daily Record het nieuws dat een vliegende schotel bij een lokale ranch was neergestort. Gisteren vertelde een CIA-agent tegen de Huffington Post dat er niets onwaar was aan het bericht dat 65 jaar geleden wereldnieuws werd.

'Het was echt geen weerballon, het was precies wat de pers er toen over schreef', zegt Chase Brandon, een voormalig CIA-agent. 'Het voertuig kwam duidelijk niet van deze planeet, het stortte neer en er waren wel degelijk buitenaardse lijken.'

Doos vol bewijsmateriaal

Brandon werkte tientallen jaren voor de CIA. In de jaren 90 trof hij informatie aan over het Roswellincident op het hoofdkantoor van de CIA. Hij ontdekte in een archief een doos vol bewijsmateriaal. 'Ik bekeek de inhoud, zette de doos weer op de plank en zei: Mijn god, het is echt gebeurd!' aldus Brandon. In de doos zaten volgens Brandon documenten en foto's die onomstotelijk bewezen dat er daadwerkelijk een buitenaardse schotel was neergestort.

Roswell staat bij ufo-aanhangers bekend als het belangrijkste ufo-incident ooit.

Bron: Algemeen Dagblad 09-07-2012


Krachtige zonnestorm zou de wereld maanden plat kunnen leggen.

Een nieuwe studie van de National Academy of Sciences geeft aan wat de mogelijkheden zijn als de Aarde getroffen wordt door een van de ergste zonnestormen.

De schade aan krachtcentrales en communicatienetwerken zouden wel eens catastrofaal kunnen zijn, aldus de wetenschappers. Dit zou kunnen leiden tot een mogelijk verlies van de grip van regeringen op de situatie.

De voorspelling is deels gebaseerd op de gevolgen die een grote zonnestorm in 1859 had. Deze storm had tot gevolg dat telegraafdraden in de Verenigde Staten en Europa kortsluiting maakten, waardoor er enorme branden ontstonden.

Het was volgens de nieuwe studie waarschijnlijk de ergste in de afgelopen 200 jaar en met de huidige technische ontwikkeling op het gebied van krachtcentrales en satellieten staat er veel meer op het spel.

"Een herhaling van de gebeurtenissen in 1859 zou nu een hevigere en ruimere verstoring van de sociale en economische netwerken veroorzaken," aldus de conclusie van de wetenschappers.

Regering en controle kunnen verloren gaan.

Als de Zon zich in de actieve periode van een 11-jarige cyclus bevindt, kunnen er krachtige magnetische stormen optreden die satellieten onklaar kunnen maken, astronauten in gevaar brengen en zelfs de communicatiesystemen op Aarde kunnen verstoren.

De ergste stormen kunnen er voor zorgen dat de transformatoren in krachtcentrales smelten.

Moderne krachtcentrales zijn zo ver doorgeschakeld dat grote ruimtestormen, het soort dat een maal per eeuw voorkomt, kunnen zorgen voor een domino-effect. Hierdoor kunnen miljoenen mensen zonder stroom komen te zitten.

Dergelijke gevallen, ofschoon men denkt dat het hier om zeldzame gevallen gaat, kunnen invloed hebben op andere belangrijke systemen.

"Als de Aarde getroffen wordt door een zonnestorm kan dit ook invloed hebben op de watervoorziening. Deze effecten zijn al binnen een paar uur waarneembaar. Vergankelijk voedsel en medicijnen zijn binnen een periode van 12 tot 24 uur verloren. Het onmiddellijke verlies van verwarming en airconditioning, afwatering, telefoondiensten, transportmiddelen, brandstofvoorziening, enzovoorts behoren ook tot de gevolgen," aldus het rapport.

Het herstellen van de stroomvoorziening kan maanden in beslag nemen, zeggen de onderzoekers. Banken kunnen gesloten worden en de handel met andere landen zal stoppen.

Eerstehulpdiensten kunnen belemmerd worden in hun werk en de autoriteiten verliezen hun grip op de samenleving, zo schrijven de onderzoekers onder leiding van Daniel Baker, directeur van het Laboratory for Atmospheric and Space Physics van de Universiteit van Colorado in Boulder.

"Of het nu gaat om aardse rampen of extreme weersinvloeden vanuit de ruimte, de resultaten kunnen rampzalig zijn voor moderne gemeenschappen die afhankelijk zijn van ontelbare manieren waarop de techniek hun leven beïnvloed," zo zegt Baker in een verklaring die tegelijkertijd met het rapport werd uitgegeven.

Een stormachtig verleden.

Zonnestormen hebben belangrijke gevolgen gehad in de moderne tijd:

- In 1989 werd de stroomvoorziening in geheel Quebec, Canada, platgelegd.

- Een opmerkelijke gebeurtenis in 2003 waarbij 10 grote zonnevlammen gedurende een periode van twee weken optraden had tot gevolg dat er twee satellieten die zich in een baan om de Aarde bevonden werden verwoest. Ook werden de instrumenten aan boord van een mars sonde ontregeld.

"Het mag duidelijk zijn dat de Zon de bloedsomloop van de Aarde vormt," zegt Richard Fisher, directeur van de Heliophysics afdeling van de NASA. "Om mogelijke gevaren voor de mensheid te onderkennen, is het belangrijk dat we de extreme weersinvloeden, die veroorzaakt worden door de Zon beter leren begrijpen."

"Weersinvloeden vanuit de ruimte kunnen elektromagnetische velden veroorzaken die er voor zorgen dat er extreem hoge spanningen door de bedrading gaat waardoor de toevoer verstoord wordt. Hierdoor komt de telecommunicatie en het internet in gevaar," aldus het rapport. "Verder kunnen ook satellieten voor onder andere communicatie, GPS en weersvoorspellingen buiten bedrijf raken." Haast om voorbereid te zijn.

We moeten ons haasten om straks beter in staat te zijn om weersinvloeden vanuit de ruimte beter te kunnen voorspellen, omdat de volgende piek rond 2012 verwacht wordt.

De Zon houdt zich nu rustig maar de activiteiten kunnen ieder ogenblik toenemen en het hevigste ruimteweer kondigt zich vaak al twee jaar voor het echte hoogtepunt aan.

Sommige wetenschappers verwachten dat de volgende piek ernstigere gevolgen met zich mee zal brengen dan andere recente pieken. "Een catastrofale weigering van de commerciële- en regeringsstructuur kan verminderd worden door de publieke waakzaamheid op te voeren. Ook het verbeteren van kwetsbare systemen en een geavanceerd waarschuwingssysteem kan bijdragen aan het verminderen van de schade," aldus het rapport. "Zonder preventieve acties zal de mens kwetsbaarder zijn dan ooit."

Het rapport is uitgeven en gefinancierd door de NASA. Experts op het gebied van onder andere industrie, regeringszaken en academici van over de gehele wereld hebben hun medewerking verleend.

top